Contact

Stichting Bereikbaar

Croy 7c
5653 LC Eindhoven

E: [email protected]
KvK: 75786397

Lid van Social Werk nederland:

Hoe werkt het?

1. Inschrijven

Meld u zich aan via het formulier en vul de informatie naar juistheid in voor het aanvragen van een postadres. Wij nemen contact met u op en handelen altijd in overleg met u.

2. Uw officiële postadres

Wij zorgen ervoor, met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming en het briefgeheim, dat de post dat op ons kantoor binnenkomt. U heeft nu een officiële postadres.

3. Digitaal doorsturen

Alle post wat binnenkomt wordt dezelfde dag nog verwerkt, digitaal gearchiveerd en per e-mail doorgestuurd. U wordt zo op de hoogte gesteld van een binnengekomen brief.