Hoe werkt een postadres

Wij bieden u een privéadres aan, indien u tijdelijk een briefadres nodig heeft voor het laten bezorgen van post. Daarbovenop bieden wij u een service aan dat alle post die bij ons binnenkomt digitaal naar u wordt doorgestuurd zodat u dat overal ter wereld digitaal kunt raadplegen

1. Inschrijven

Meld u zich aan via het formulier en vul de informatie naar juistheid in voor het aanvragen van een postadres. Wij nemen contact met u op en handelen altijd in overleg met u.

2. Uw officiële postadres

Wij zorgen ervoor, met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming en het briefgeheim, dat de post dat op ons kantoor binnenkomt. U heeft nu een officiële briefadres.

3. Digitaal doorsturen

Alle post wat binnenkomt wordt dezelfde dag nog verwerkt, digitaal gearchiveerd en per e-mail doorgestuurd. U wordt zo op de hoogte gesteld van een binnengekomen brief.

Onze dienstverlening

Stichting Bereikbaar is in het leven geroepen om mensen een plek te geven die tijdelijk geen woning tot hun beschikking hebben en om postbezorging digitaal te vergemakkelijken voor mensen die van huis zijn. Hierbij kunt u denken aan een tijdelijk verblijf in het buitenland of werkzaamheden waardoor u vaak van huis bent zoals bijvoorbeeld een binnenvaartschipper, werken op een booreiland, internationaal vrachtwagenchauffeur of wellicht bent u een wereldreis aan het plannen. Misschien heeft u uw oude woning verkocht en duurt het nog even voordat u de nieuwe woning kunt betrekken. In al deze situaties kunnen wij u de zorg van het opstapelen van post of het niet bereikbaar zijn (tijdelijk) wegnemen. 

Er bestaat echter ook de kans dat u noodgedwongen geen woning tot uw beschikking heeft wegens een ontruiming, detentie of dat uw relatie is geëindigd. Een briefadres is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen/behouden van een zorgverzekering en geen enkele Nederlander kan zonder geregistreerd adres. Wij kunnen u helpen weer voet aan wal te krijgen zodat u uw leven weer kunt oppakken. Stap één is hiervoor het ordenen van de post en het digitaal inventariseren. 

Wij zorgen ervoor, met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming en het briefgeheim, dat de post dat op ons kantoor binnenkomt, diezelfde dag nog wordt verwerkt, digitaal wordt gearchiveerd en per e-mail wordt doorgezonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Ambtelijke stukken worden als poststukken in ons archief opgeslagen. Indien gewenst, bieden wij als additionele service aan om voor u een agenda bij te houden, waarbij u tijdig op de hoogte wordt gehouden van afspraken e.d. U heeft op deze wijze uw eigen secretaresse die voor u uw zaken beheert.

Postadres/briefadres

Alleen als u geen woonadres heeft, kunt u zich door de gemeente laten inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken.

Iedereen die in een halfjaar minimaal vier maanden in Nederland verblijft, moet zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Via de BRP kan de overheid in contact komen met haar burgers. U laat zich inschrijven in de BRP op uw woonadres of indien u geen woning heeft op een briefadres. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Verschil woonadres en briefadres

Een woonadres is het adres waar u woont. Een brief- of postadres is het adres van een andere persoon of van een stichting (de zogenoemde briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Op de briefadresgever rust een wettelijke verplichting, namelijk; dat post van de overheid u bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De post stopt echter niet bij de overheid, denk hierbij aan deurwaarders, incassokantoren, verzekeraars, het CJIB, de rechtbank om maar enkele partijen te benoemen.

Hoe werkt ik wil een postadres

Lage kosten

De stichting Bereikbaar streeft als doel na om mensen die (tijdelijk) geen woonadres hebben, een briefadres te verschaffen. De stichting heeft geen winstoogmerk waardoor de kosten laag kunnen worden gehouden. Voor het verschaffen van een briefadres en voor het doorsturen van de post wordt een bedrag gerekend van € 55,- per maand om de kantoorkosten te dekken. Voor het bijhouden van een agenda wordt een aanvullend bedrag gerekend van € 25,- per maand.

Waar inschrijven op een briefadres?

Inschrijven op een briefadres doet u bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken in de gemeente Oldambt:

Bezoekadres:
Croy 7c
5653 LC Eindhoven

Openingstijden:
Maandag : 9.00 tot 16.30 uur
Dinsdag : 9.00 tot 16.30 uur
Woensdag : 9.00 tot 19.30 uur
Donderdag : 9.00 tot 16.30 uur
Vrijdag : 9.00 tot 15.00 uur

Om u te laten inschrijven op een briefadres in de BRP moet u in elk geval het volgende meenemen: een identiteitsbewijs van uzelf en een ondertekende schriftelijke toestemming van de stichting die u per post krijgt toegezonden.

Over Stichting Bereikbaar

Wij hebben een specialistische expertise in huis en houden de post op effectieve wijze bij. Onze kernactiviteit bestaat uit het verlenen van digitale dienstverlening en indien nodig het bijhouden van een agenda zodat u niet de dupe kan worden van de maatschappij.

Afhankelijk van de situatie zullen wij handelen maar altijd in overleg met u. In elke relatie is vertrouwen belangrijk en met dit in het achterhoofd streven wij naar de grootst mogelijke zorg tijdens het behandelen van uw post.

medewerker achter computer