Kosten

Kosten met betrekking op mensen die (tijdelijk) geen woonadres hebben een briefadres te verschaffen.

Voor het verschaffen van een briefadres en voor het digitaal doorsturen van de post + BRP inschrijving voor bijvoorbeeld het aanvragen van een Zorgverzekering wordt een bedrag gerekend van € 30,00 per maand om de kantoorkosten te dekken. Voor het versturen van post (fysiek) wordt een aanvullend bedrag gerekend van € 35,00 per maand.

Hoe werkt het?

1. Inschrijven

Meld u zich aan via het formulier en vul de informatie naar juistheid in voor het aanvragen van een postadres. Wij nemen contact met u op en handelen altijd in overleg met u.

2. Uw officiële postadres

Wij zorgen ervoor, met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming en het briefgeheim, dat de post dat op ons kantoor binnenkomt. U heeft nu een officiële postadres.

3. Digitaal doorsturen

Alle post wat binnenkomt wordt dezelfde dag nog verwerkt, digitaal gearchiveerd en per e-mail doorgestuurd. U wordt zo op de hoogte gesteld van een binnengekomen brief.

De stichting heeft geen winstoogmerk waardoor de kosten laag kunnen worden gehouden.

Over Stichting Bereikbaar

Wij hebben een specialistische expertise in huis en houden de post op effectieve wijze bij. Onze kernactiviteit bestaat uit het verlenen van digitale dienstverlening en indien nodig het bijhouden van een agenda zodat u niet de dupe kan worden van de maatschappij.

Afhankelijk van de situatie zullen wij handelen maar altijd in overleg met u. In elke relatie is vertrouwen belangrijk en met dit in het achterhoofd streven wij naar de grootst mogelijke zorg tijdens het behandelen van uw post.

medewerker achter computer