Over Ons

Wij hebben een specialistische expertise in huis en houden de post op effectieve wijze bij.

Onze kernactiviteit bestaat uit het verlenen van digitale dienstverlening en indien nodig het bijhouden van een agenda zodat u niet de dupe kan worden van de maatschappij.

Afhankelijk van de situatie zullen wij handelen maar altijd in overleg met u. In elke relatie is vertrouwen belangrijk en met dit in het achterhoofd streven wij naar de grootst mogelijke zorg tijdens het behandelen van uw post. 

Onze systemen hebben een noodvoorziening voor wanneer de stroom uitvalt, en een automatische dagelijkse back-up naar de Cloud. Onze systemen worden beschermd door de meest actuele beveiligingsprogramma’s waaronder antivirus en een firewall, die dagelijks worden geüpdatet.

Mr. W.G. ten Have

De heer mr. W.G. ten Have (Wilko) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wilko is verbonden aan het kantoor AMBT Advocaten en heeft vanuit zijn praktijk vaak meegemaakt dat het ontbreken van een adres debet is aan een veelvoud van problemen. In zijn praktijk staan adviseren, bemiddelen en, indien nodig, procederen centraal waarin het belang van zijn clientèle leidend is. 

Veel problemen hadden echter voorkomen kunnen worden, indien er in een eerder stadium hulp werd geboden. Het ontbreken van een geregistreerd adres, zorgt voor de volgende problemen: verstekvonnissen door publicaties in de Staatscourant (die bijna niemand leest), niet verzekerd zijn etc. 

Het is zeker niet ongebruikelijk dat wanneer iemand een woonadres verkrijgt dat deze persoon vervolgens wordt bestookt met vonnissen, exploten, aanmaningen vanuit het CJIB, deurwaarders etc., en op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet.

Mr. P.C. Schutte

De heer mr. P.C. Schutte (Peter) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.

Als advocaat is Peter met name opgeleid en gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en het financieel recht. Vanuit die specialisaties heeft hij een letselschadepraktijk opgebouwd waarbij hij adviseert, procedeert en namens cliënten optreedt in schikkingsonderhandelingen bij onder meer schadeverzekeraars. Als specialist weet hij dat een slachtoffer genoeg aan zijn hoofd heeft om daarnaast nog opgewassen te zijn tegen langslepende juridische procedures en complexe polisvoorwaarden of vaststellingsovereenkomsten. Juist vanuit dit uitgangspunt staat hij zijn cliënten op een doortastende en gedreven wijze bij.

Het belang van de cliënten staat voorop en – indien mogelijk – zal er alles aan gedaan worden om een lange, uitzichtloze, gerechtelijke procedure te voorkomen. Elke zaak verdient maatwerk waarbij deskundig bijstand vanzelfsprekend is, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Hoe werkt het?

1. Inschrijven

Meld u zich aan via het formulier en vul de informatie naar juistheid in voor het aanvragen van een postadres. Wij nemen contact met u op en handelen altijd in overleg met u.

2. Uw officiële postadres

Wij zorgen ervoor, met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming en het briefgeheim, dat de post dat op ons kantoor binnenkomt. U heeft nu een officiële postadres.

3. Digitaal doorsturen

Alle post wat binnenkomt wordt dezelfde dag nog verwerkt, digitaal gearchiveerd en per e-mail doorgestuurd. U wordt zo op de hoogte gesteld van een binnengekomen brief.

De stichting heeft geen winstoogmerk waardoor de kosten laag kunnen worden gehouden.