Wij bieden u een privé postadres aan en sturen het veilig & digitaal door

Tijdelijk adres

Heeft u tijdelijk een ander adres nodig waar u als privépersoon ingeschreven wilt staan?

Voor het laten bezorgen van post kunnen wij een postadres aanbieden. U kunt hier uw privépost laten bezorgen. U wordt ook in de Gemeentelijke Basisadministratie (ook wel BRP genoemd) ingeschreven. Dit is bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen of behouden van een zorgverzekering. Daarbovenop bieden wij u een service aan dat alle post die bij ons binnenkomt digitaal naar u wordt doorgestuurd. Overal ter wereld heeft u digitaal toegang tot uw post.

Onze dienstverlening

Stichting Bereikbaar is in het leven geroepen om mensen een plek te geven die tijdelijk geen woning tot hun beschikking hebben en om postbezorging digitaal te vergemakkelijken voor mensen die van huis zijn. Hierbij kunt u denken aan een tijdelijk verblijf in het buitenland of werkzaamheden waardoor u vaak van huis bent.

Misschien heeft u uw oude woning verkocht en duurt het nog even voordat u de nieuwe woning kunt betrekken. Een andere situatie die helaas vaak voorkomt is een scheiding. Door de scheiding wilt of kunt u wellicht geen post meer ontvangen op uw oude adres. Wij kunnen in al deze situaties de zorg over uw post en bereikbaarheid uit handen nemen door een (tijdelijke) officiële privé postadres aan te bieden.

Hoe werkt het?

1. Inschrijven

Meldt u zich aan via het formulier en vul de informatie naar juistheid in voor het aanvragen van een postadres. Wij nemen contact met u op en handelen altijd in overleg met u.

2. Uw officiële postadres

Wij zorgen ervoor, met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming en het briefgeheim, dat de post dat op ons kantoor binnenkomt. U heeft nu een officiële briefadres.

3. Digitaal doorsturen

Alle post wat binnenkomt wordt dezelfde dag nog verwerkt, digitaal gearchiveerd en per e-mail doorgestuurd. U wordt zo op de hoogte gesteld van een binnengekomen brief.

Lage kosten

De stichting Bereikbaar streeft als doel na om mensen die (tijdelijk) geen woonadres hebben, een briefadres te verschaffen. De stichting heeft geen winstoogmerk waardoor de kosten laag kunnen worden gehouden. Voor het verschaffen van een briefadres en voor het digitaal doorsturen van de post wordt een bedrag gerekend vanaf € 20,- per maand om de kantoorkosten te dekken. Wilt u ook BRP inschrijving bij (voorheen GBA inschrijving) dan wordt een aanvullend bedrag van € 10,- berekend (dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor uw Zorgverzekering). Voor het fysiek opsturen van post wordt een aanvullend bedrag gerekend van € 35,- per maand. Ook is het mogelijk dat wij een agenda voor u bijhouden, zodat u geen belangrijke afspraken mist. 

Over Stichting Bereikbaar

Wij hebben een specialistische expertise in huis en houden de post op effectieve wijze bij. Onze kernactiviteit bestaat uit het verlenen van digitale dienstverlening en indien nodig het bijhouden van een agenda zodat u niet de dupe kan worden van de maatschappij.

Afhankelijk van de situatie zullen wij handelen maar altijd in overleg met u. In elke relatie is vertrouwen belangrijk en met dit in het achterhoofd streven wij naar de grootst mogelijke zorg tijdens het behandelen van uw post.

medewerker achter computer

Lage kosten

De stichting Bereikbaar streeft als doel na om mensen die (tijdelijk) geen woonadres hebben, een briefadres te verschaffen. De stichting heeft geen winstoogmerk waardoor de kosten laag kunnen worden gehouden. Voor het verschaffen van een briefadres en voor het doorsturen van de post wordt een bedrag gerekend van € 50,00 per maand om de kantoorkosten te dekken. Voor het bijhouden van een agenda wordt een aanvullend bedrag gerekend van € 25,00 per maand.