Onze koning heeft het gisteren heel mooi gezegd. Als je naar Nederland kijkt, lijkt alles goed te gaan. Maar er zijn ook veel mensen die het moeilijk hebben en die hulp nodig hebben. Daarom moeten we blijven werken om iedereen dezelfde kansen te geven.

Meer hulp voor mensen met laag inkomen

Onze regering heeft nieuwe plannen gemaakt voor het komende jaar. Ze willen wat dingen veranderen zodat mensen met weinig geld het wat makkelijker krijgen. Maar sommige mensen, zoals ik, vinden dat ze meer moeten doen.
– €2 miljard voor steun aan mensen rond minimumloon.
– Meer kindgebonden budget en huurtoeslag.
– Tijdelijk Noodfonds Energie blijft deze winter.
– We willen meer ambitie om armoede daadwerkelijk te verminderen.

Het is heel belangrijk dat mensen genoeg geld hebben om van te leven. Maar het is ook belangrijk dat ze een huis hebben, dat hun kinderen naar school kunnen en dat ze naar de dokter kunnen als dat nodig is. De regering doet nu wel wat, maar nog niet genoeg.

Buurten: Het hart van onze samenleving

In onze buurten en wijken is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Dat is goed voor de gezondheid, veiligheid en om prettig te wonen. Maar daarvoor moet wel genoeg geld zijn. De regering moet daar dus meer in investeren.
– Sterke wijken met ondersteunende netwerken zijn essentieel.
– Er is meer aandacht nodig voor preventie en leefbaarheid.
– Sociaal werk in elke wijk is de sleutel tot succes.

Onze jongeren verdienen beter

Voor jongeren en kinderen zijn er ook nieuwe plannen. Er komt meer geld voor jeugdzorg en er zijn ideeën om kinderen beter te helpen op school. Dit vinden we heel goed. Maar we hopen ook dat er meer aandacht komt voor het voorkomen van problemen.
– €1,45 miljard extra voor jeugdzorg.
– Focus op preventie, mentale gezondheid en het tegengaan van jeugdcriminaliteit.
– Verbreed het programma ‘Preventie met Gezag’.

Vroeg hulp bij geldzorgen

Het is ook belangrijk dat mensen geen schulden krijgen. De regering heeft plannen om mensen te leren hoe ze met geld moeten omgaan. Dat is heel goed. En als mensen toch in de problemen komen, willen we ze helpen.
– Sociaal werk helpt bij beginnende financiële problemen.
– €50 miljoen voor gemeenten voor vroegsignalering en bijzondere bijstand.
– Projecten zoals Robuuste Rechtsbescherming zijn essentieel.

Correctie van overheidsfouten

Soms maken overheidsdiensten fouten waardoor mensen problemen krijgen met geld. Dat is niet eerlijk. De regering wil dat nu oplossen voor sommige mensen. Dat vinden we goed.

De nieuwe plannen van de regering zijn nog niet definitief. Er komen nog gesprekken en debatten. Wij blijven ons best doen voor de mensen die tussen wal en schip vallen voor wat betreft hun adres.

Heb jij tijdelijk een briefadres nodig? Vraag het hier aan en wij gaan ons best voor je doen.